GDPR

Angående den nya personuppgiftslagen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Hos LH:s FriskvårdsMassage får alla klienter nya som gamla fylla i en hälsodeklaration vid första besöket. Där klienten även skriver under med namnteckning, samtycker och godkänner att LH:s sparar personuppgifterna för att upprätta och underhålla din journalföring vid framför allt ledmobilisering men även vid ev. andra alternativa medicintekniker. LH:s kan komma att samla in uppgifter från dig för att kunna leverera den bästa servicen till Dig, med namn, postadress, e-post, personnummer, och telefonnummer. Detta för att kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

LH:s använder sig av pappersformat, papper och penna vid journalföring.
Ej digitala kanaler som lagras i en dator.

LH:s åtar sig att skydda din integritet vid utförande av tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter . LH:s vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

LH:s kan komma att lämna ut dina personuppgifter till betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Även till myndigheter såsom skatteverket, polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter , och som vi är skyldiga att göra enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Har du frågor om LH:s personuppgiftspolicy så får du gärna kontakta mig
Lena Hollström på LH:s FriskvårdsMassage ring: 0706800203

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close