Massörernas Yrkesförbund

Behövs riktiga massörer?

Är det några skillnader mellan de olika massörerna man kan träffa på och i så fall vilka skillnader finns och har det någon betydelse?
Varför varierar priserna för massage och är det priset som ska avgöra vilken massör man väljer att gå till?
Vad är viktigt för klienten när de ska välja massage, alltså hur väljer de och vad anser vi att de bör tänka på?
Frågorna är många och inte alltid enkla att svara på men vi ska göra ett försök.
Visste du att en riktig massör:

  • är Yrkesutbildad? Vad innebär då det? Jo, i ett yrke som detta, där man ska interagera med sina klienter och analysera, påverka samt kanske förändra funktionen för den kropp man behandlar, så krävs en stor mängd kunskaper men också färdigheter och sådana skaffar man sig inte ”över en natt”.
    Här krävs förutom undervisning också en längre tids övande med handledning för att färdigheterna ska utvecklas och kopplas samman med relevanta kunskaper.
  • är Kvalitetssäkrad? 1998 enades massagebranschen om en gemensam kvalitetsnivå för yrkesmassörer och bildade kvalitetsorganet Branschrådet Svensk Massage (BSM). Sedan dess har drygt 15 000 massörer klarat de prov, som visar att de uppnått den nivå av kunnande och färdighet som branschen anser krävs av en yrkesmassör. Dessa massörer har ett certifieringsbevis och en stämpellogga som visar att de är ”av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör”.
  • är Försäkrad? för både sin egen men i första hand klientens skull finns en försäkring som ska göra ett olyckligt läge lite bättre. Skadeärenden är mycket ovanliga i massöryrket och oftast handlar det inte om behandlingsskador utan exempelvis reaktioner på olja, fall eller klämskada.
  • har klientens hälsa och välbefinnande som sitt främsta mål? All behandling grundar sig på klientens skadehistoria (hälsodeklaration), önskemål och behov samt sker i samförstånd med och anpassas för varje person, och tillfälle med hänsyn till personens integritet. Behandlingarna är ett samarbete där all information från personen tas till vara i analysen, personen deltar i de olika behandlingsmomenten genom att ge feedback och också bidrar till behandlingsresultaten genom att följa det råd och göra de övningar som massören föreslår. En riktig massör möter alla klienter utan att särbehandla dem och tillämpar tystnadsplikten.
  • för Journal? Detta görs primärt för att kunna följa upp behandlingar, utveckla och anpassa behandlingsupplägg samt på klientens begäran informera annan instans om vad som behandlats, hur och med vilka resultat. Journalen är också en viktig handling vid ett eventuellt skadeärende.
  • respekterar yrkeskodexen? En riktig massör arbetar endast med tekniker som hen har relevant utbildning i och hänvisar vid behov till annan vårdgivare med annan kompetens. Hen genomför bara motiverade undersökningar och behandlingar med lämpliga tester och tekniker. Detta gör alltid i samförstånd med klienten.
  • är en Entreprenör? De flesta yrkesmassörena är egna företagare, men även de som arbetar i någon annans företag respekterar de lagar och regler som berör massageverksamhet och företagande alltså redovisas såväl intäkter som moms. Marknadsföring sker sakligt och korrekt, prissättningen är seriös och en riktig massör pratar inte illa om andra terapeuter.
  • Kompetensutvecklar sig? För att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt satsar en riktig massör tid och pengar på att uppdatera, utveckla och förfina sina kompetenser.

SÅ VAD SÄGER DU, BEHÖVS RIKTIGA MASSÖRER?

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close